Vilkår for bruk

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Alle brukere av dette nettstedet samtykker i at tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser og annen gjeldende lov. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne siden.

opphavsrett

Hele innholdet som er inkludert på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk eller kode er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk i henhold til USA og andre lover om opphavsrett, og er eiendommen til White Lotus Anti Aging LTD. Det kollektive arbeidet inkluderer verk som er lisensiert til White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD. ALLE RETTIGHETER RESERVERT. Tillatelse er gitt til elektronisk kopiering og utskrift av papirdeler av dette nettstedet med det eneste formålet å legge inn en bestilling hos White Lotus Anti Aging LTD eller kjøpe White Lotus Anti Aging LTD-produkter. Du kan vise og, med forbehold om uttrykkelig angitte begrensninger eller begrensninger knyttet til spesifikt materiale, laste ned eller skrive ut deler av materialet fra de forskjellige områdene på nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, eller for å legge inn en bestilling med White Lotus Anti Aging LTD eller for å kjøpe White Lotus Anti Aging LTD-produkter. Enhver annen bruk, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt, med mindre det er autorisert av White Lotus Anti Aging LTD. Du samtykker videre i å ikke endre eller slette eiendomsmerknader fra materialer lastet ned fra nettstedet.

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker og varenavn for White Lotus Anti Aging LTD som brukes på nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for White Lotus Anti Aging LTD

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Dette nettstedet og materialene og produktene på denne siden leveres "som de er" og uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått. I den fulle utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver White Lotus Anti Aging LTD alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. White Lotus Anti Aging LTD representerer eller garanterer ikke at funksjonene på nettstedet vil være uavbrutt eller feilfrie, at defektene vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig er fri for virus eller annet skadelige komponenter. White Lotus Anti Aging LTD gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av materialene på dette nettstedet når det gjelder deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet. Noen stater tillater ikke begrensninger eller utelukkelser på garantier, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Ansvarsbegrensning

White Lotus Anti Aging LTD skal ikke holdes ansvarlig for noen spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke, materialene på dette nettstedet eller ytelsen til produktene, selv om White Lotus Anti Aging LTD har blitt informert av muligheten for slike skader. Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning av ansvarsfraskrivelse eller tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.

Typografiske feil

I tilfelle et White Lotus Anti Aging LTD-produkt ved en feiltakelse er oppført til en feil pris, forbeholder White Lotus Anti Aging LTD seg retten til å avvise eller kansellere alle bestillinger som er lagt inn for produkter oppført til feil pris. White Lotus Anti Aging LTD forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere slike bestillinger uansett om bestillingen er bekreftet og kredittkortet ditt belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil White Lotus Anti Aging LTD utstede en kreditt til kredittkortkontoen din på beløpet til feil pris.

Begrep; Avslutning

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for deg når du går inn på nettstedet og/eller fullfører registrerings- eller handleprosessen. Disse vilkårene og betingelsene, eller deler av dem, kan sies opp av White Lotus Anti Aging LTD uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene knyttet til opphavsrett, varemerke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og diverse, skal overleve enhver oppsigelse.

Legge merke til

White Lotus Anti Aging LTD kan levere varsel til deg ved hjelp av e-post, en generell melding på nettstedet eller på annen pålitelig måte til adressen du har oppgitt til White Lotus Anti Aging LTD.

Diverse

Din bruk av dette nettstedet skal i alle henseender være underlagt lovene i delstaten California, USA, uten hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke av FN-konvensjonen fra 1980 om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du godtar at jurisdiksjon over og verneting i enhver rettssak som direkte eller indirekte oppstår fra eller relatert til dette nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av White Lotus Anti Aging LTD-produkter) skal være i delstats- eller føderale domstoler i Los Angeles County, California. Eventuelle søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av White Lotus Anti Aging LTD-produkter) må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstår. White Lotus Anti Aging LTDs unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng utførelse av noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelse eller rettighet. Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal endre noen av disse vilkårene og betingelsene. White Lotus Anti Aging LTD kan tildele sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.

Bruk av nettstedet

Trakassering på noen måte eller form på nettstedet, inkludert via e-post, chat, eller ved bruk av uanstendig eller fornærmende språk, er strengt forbudt. Etterligning av andre, inkludert en White Lotus Anti Aging LTD eller annen lisensiert ansatt, vert eller representant, samt andre medlemmer eller besøkende på nettstedet er forbudt. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom nettstedet innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, fornærmende, ulovlig eller på annen måte støtende som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til enhver part eller som på annen måte kan gi opphav til ansvar eller bryte noen lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettstedet eller bruke nettstedet til å oppfordre andre til å bli med i eller bli medlemmer av andre kommersielle onlinetjenester eller andre organisasjoner.

Ansvarsfraskrivelse for deltakelse

White Lotus Anti Aging LTD gjennomgår ikke og kan ikke gjennomgå all kommunikasjon og materiale som er lagt ut på eller opprettet av brukere som går inn på nettstedet, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i denne kommunikasjonen og materialet. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, fungerer White Lotus Anti Aging LTD bare som en passiv kanal for slik distribusjon og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til innhold eller aktiviteter på siden. White Lotus Anti Aging LTD forbeholder seg imidlertid retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiale som det finner ut som (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig, (b) uredelig, villedende eller villedende, (c) i strid med en opphavsrett , varemerke eller; andre immaterielle rettigheter til en annen eller (d) støtende eller på annen måte uakseptabel for White Lotus Anti Aging LTD etter eget skjønn.

Skadeserstatning

Du godtar å skadesløs, forsvare og holde White Lotus Anti Aging LTD, dets offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (samlet "tjenesteleverandørene") fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som følge av brudd på disse vilkårene og betingelsene eller enhver aktivitet relatert til kontoen din (inkludert uaktsom eller urettmessig oppførsel) av deg eller andre personer som går inn på nettstedet ved å bruke Internett-kontoen din.

Tredjepartskoblinger

I et forsøk på å gi økt verdi til våre besøkende, kan White Lotus Anti Aging LTD lenke til nettsteder som drives av tredjeparter. Men selv om tredjeparten er tilknyttet White Lotus Anti Aging LTD, har White Lotus Anti Aging LTD ingen kontroll over disse tilknyttede nettstedene, som alle har separate retningslinjer for personvern og datainnsamling, uavhengig av White Lotus Anti Aging LTD. Disse koblede sidene er kun for din bekvemmelighet, og du får derfor tilgang til dem på egen risiko. Ikke desto mindre søker White Lotus Anti Aging LTD å beskytte integriteten til nettstedet og lenkene som er plassert på det, og ber derfor om tilbakemelding på ikke bare sitt eget nettsted, men også for nettsteder det linker til (inkludert hvis en spesifikk lenke ikke gjør det arbeid).

Returpolicy

White Lotus Anti Aging LTD støtter helhjertet og overholder EUs regelverk for forbrukerbeskyttelse for fjernsalg (DSR) 2000. Dette dekkes av EU-direktiv 97/7 EC

Disse forskriftene er utformet for å beskytte forbrukere og gi dem tilsvarende beskyttelse som når de handler personlig. Vi håper at ved å følge disse reglene lar vi forbrukere handle med mer selvtillit og tillit på nettet.

 En trinnvis veiledning til den hvite Lotus-returpolicyen 

 • 1. Alle kunder har rett til å kansellere salgskontrakten innen 7 dager etter mottak av de solgte varene.
 • 2. Kansellering av salget må sendes til White Lotus i en varig form som e-post, post eller faks. Bevis på sending av dette dokumentet må oppbevares.
 • 3. Denne returpolitikken ved lov gjelder ikke for "varer som på grunn av sin natur ikke kan returneres". Dette inkluderer alle sterile produkter som hudruller som er pakket i manipulasjonssikret emballasje og har blitt åpnet. Det inkluderer også White Lotus-serien av skjønnhetsprodukter hvis de åpnes eller tukles med på noen måte.
 • 4. Avbestillingsreglene gjelder heller ikke for eventuelle 'lyd- eller visuelle opptak som kunden har frigjort'. Dette inkluderer White Lotus instruksjons-DVDer.
 • 5. Kunder betaler hele kostnadene ved å returnere varene til adressen angitt av White Lotus Anti Aging.
 • 6. Kunder har en lovpålagt omsorgsplikt for alle White Lotus-varer mens de er i deres varetekt og er forpliktet til å utvise rimelig forsiktighet ved retur av varer. White Lotus har rett til å klage på eventuell refusjon dersom dette ikke overholdes.
 • 7. Vi ber om at alle varer som returneres returneres innen 14 dager etter mottak.
 • 8. White Lotus vil refundere kostnadene for varene inkludert vår eventuelle porto betalt på salgstidspunktet innen 30 dager etter å ha mottatt en gyldig kansellering av salgskontrakten fra kunden.
 • 9. Hvis varene er defekte ved mottak, vil White Lotus gi full refusjon.
 • 10. Denne policyen gjelder ikke for Business to Business-salgskontrakter.

 

Klarna

 

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi deg følgende betalingsalternativer. Betaling skal skje til Klarna:

 

 • Betal inn 3
 • Betale senere
 • Betal nå
 

Ytterligere informasjon og Klarnas brukervilkår finner du her. Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.